Historik


Historik

Det har varit herrfrisering i vår lokal sedan 1939 då huset byggdes. David Sondered drev verksamheten från 1939 till 1968 då Kennet Eriksson ( min far) och Lennart Lundgren tog över. De drev Eriksson och Lundgrens herrfrisering tillsammans till 1988 , Lennart slutade och jag fick möjligheten att  göra min praktik där. Mellan 1988-1996 hette salongen Kennet Eriksson frisersalong AB, 1996 när jag gick in som delägare ändrades namnet till PK´s Herrfrisering. Nu är det jag, Paul Nordholm, som ensam sköter verksamheten.