Väderkvarnsgatan 32, 018-12 91 60

PKs herrfrisering


Om du vill så finns det möjlighet att sitta och vänta ute, säg bara till inne på salongen först.

Mycket viktig information!


Vänta med din klippning om:

Du har minsta symptom på influensa som tex feber, hosta, halsont och dyl.

Vet att du kan ha blivit utsatt för smitta.

Please postpone your haircut if:

You feel any symptoms that might be the flu such as fever, cough or sore throat.

You know that you may have been exposed to virus.

Detta gäller självklart även för mig!

I also follow these rules of course!

Följ alltid myndigheternas rekommendationer.

Mvh Paul

I fortsättningen kan ni under ordinare öppettider nå mig på: 0709-967570